Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 
 

OZ KLUB VOLEJBALU SEREĎ

Kto sme ?

Dovoľte nám predstaviť Vám Klub volejbalu Sereď.

Klub bol založený 15. októbra 2007 a rozvíja športovú činnosť v meste Sereď a v jeho blizkom okolí.

Snažíme sa vytvárať v klube čo najlepšie podmienky, vieme aká je dôležitá atmosféra, psychická pohoda, odhodlanie a spoločný cieľ, ktorý je v našom klube presne vytýčený.

Aké sú naše ciele ?

Cieľmi OZ Klub volejbalu Sereď sú:

Trocha našej histórie

     V Seredi sa už mnoho rokov stretávali neformálne skupiny občanov pri rekreačnom volejbale. Dôkazom je aj 14 ročníkov Štefánskeho turnaja vo volejbale zmiešaných družstiev, ktorý každoročne na druhý sviatok vianočný organizuje družstvo ŠKRT okolo p. Trojáka, Novomestského ....
     Uskutočnili sa aj letné turnaje v plážovom i klasickom volejbale, ktorý zorganizovali okrem členov ŠKRT-u aj CHROBÁČIKY (ľudia okolo Neštráka, Kubánkovej). Pripája sa aj mladá generácia volejbalistov, ktorí sa začali schádzať pred niekoľkými rokmi v CVČ Junior pod vedením p. Hoštáka.
     Prvé pokusy o organizovanosť prebehli v roku 2002, kedy sa členovia družstva ŠKRT stali členmi TJ SLÁVIA Sereď, kde sa však neetablovali ako samostatný oddiel.
     Od roku 2006 pár nadšencov plánovalo založenie občianskeho združenia, ktoré by zlučovalo občanov – hráčov a priateľov volejbalu. Po pripravení stanov združenia bol zaslaný na MV SR návrh na registráciu občianskeho združenia, ktorého poslaním bude uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby detí, mládeže a dospelých v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

ŠKRT trénuje na ZŠ J. Fándlyho v Seredi vždy v utorok a piatok od 19,00 hod.
CHROBÁČIKY sa stretávajú na tréningoch v športovej hale RELAX na Mlynárskej ul. v nedeľu od 16,00 hod.
V letných mesiacoch sa tréningy uskutočňujú na ihrisku v kempingu.

Prepojenie z mestskej oficiálnej stránky